Integraatiot & automaatiot

Meillä on vahva osaaminen yritystoiminnan taustalla toimivista järjestelmistä ja yhdistämme ne verkkopalvelujesi kanssa kokonaisuudeksi, joka toimii.

Tehosta yrityksesi toimintaa

Haluamme, että asiakkaamme verkkopalvelut integroituvat saumattomasti yrityksen muihin järjestelmiin.

Integraatiot ja automatisoitujen toimintojen hyödyntäminen lisää yrityksen kilpailuetua: yrityksesi toiminta tehostuu, virheet vähenevät ja asiakaskokemus paranee.

Oli kyse sitten yrityksesi sisäisistä tai ulkoisista järjestelmistä, pyrimme löytämään aina yrityksesi tarpeisiin sopivan integraatioratkaisun. Integraatioita tehdessä tähtäämme myös jo tulevaisuuteen ja siihen, että sen kasvu on mahdollista. Kartoitamme kaikissa integraatioprojekteissa yrityksen yksilölliset tarpeet ja otamme ne huomioon suunnittelussa. Toteutamme ratkaisun, joka tukee liiketoimintasi tarpeita ja joka skaalautuu liiketoimintasi mukana ilman räjähtäviä kustannuksia.

Lähes kaikkiin toteuttamiimme verkkopalveluihin liittyy jokin järjestelmäintegraatio

Teemme myös toiminnanohjausta

Integraatioiden ja automaatioiden lisäksi olemme myös erikoistuneet toiminnanohjausjärjestelmiin. Ratkaisemme asiakkaan toiminnanohjauksen ongelmat Odoo-järjestelmän avulla.

Mitä hyötyä integraatioista on?

Yrityksillä on usein käytössään monia erillisiä järjestelmiä ja tietoa sijaitsee hajallaan useassa eri järjestelmässä. Integraatioilla tarkoitetaan sitä, että nämä erilliset järjestelmät saadaan liitettyä toisiinsa ja keskustelemaan keskenään.

Integraatiot vapauttavat resursseja, sillä ne mahdollistavat tiedonkulun eri järjestelmien välillä jolloin manuaalinen työ ja inhimilliset virhemahdollisuudet vähenevät.

Olemme panostaneet rajapintojen ja integraatiopalvelinten kehitystyössämme huomattavasti siihen, että räätälöidyt palvelumme kytketään syvälle asiakkaan digitaalisen liiketoimintaan, jolloin ne vastaavat aidosti yrityksen tarpeita ja luovat lisäarvoa.

Esimerkkejä integraatioista

  • Toiminnanohjausjärjestelmän integraatio
  • Laskutusjärjestelmän integraatio
  • Jäsenrekisterin integraatio
  • toiminnanohjausjärjestelmästä
  • Varastojärjestelmän integraatio verkkokauppaan
  • Odoo-toiminnanohjausjärjestelmän integraatiot

Automaatioilla lisäät yrityksesi kilpailuetua

Verkkopalveluiden automaatioilla tarkoitetaan automatisoituja toimenpiteitä, joita voidaan käyttää erilaisissa digitaalisissa prosesseissa. Automaatiolla manuaalisen työn määrä vähenee, jolloin toiminta tehostuu ja säästyy aikaa sekä inhimilliset virhemahdollisuudet pienenevät. Tämä näkyy myös asiakkaalle usein sulavampina prosesseina. Markkinoinnin automaatio on automaatioista kenties yleisin, mutta automatisoituja toimenpiteitä voidaan hyödyntää myös muissa liiketoimintaprosesseissa.

Jotta automaatiolla voidaan saavuttaa todellista kilpailuetuaen, sen käyttöönottamisessa kannattaa käyttää ammattilaisten apua. Autamme määrittämään oikeat toimenpiteet, joissa yrityksenne toiminnassa voidaan hyödyntää automaatioita ja toteutamme menestyksekkään käyttöönoton.

Esimerkkejä automaatioista

  • Markkinoinnin automaatio
  • Liidi verkkosivuilta suoraan CRM:ään
  • Lomake (esim. tarjouspyyntö) automaattisesti verkkosivuilta CRM-järjestelmään
  • Hinnaston automaattinen hakeminen verkkokauppaan

Kysy lisää ratkaisuistamme