Puitesopimuksemme kattaa sekä kokonaisvaltaiset hankkeet että mahdolliset pienkehitykseen liittyvät lisätilaukset. Yksittäinen takuu tässä koskee käyttöönotettua komponenttia tai toiminnallisuutta. Esim kokonaisuudessaan ”sivusto” tai toiminnallisuutena ”uutiskirjeen tilauslomake”, ”verkkokaupan maksutapa” tai ”laskutusintegraatio”.

Käyttöönoton jälkeen seuraa hyväksymistestaus ja loppuhyväksyntä (katso sopimuksen kohta 7.0 Loppuhyväksyntä). Käyttöönoton alkumetreillä havaitut muutostarpeet tai korjaukset tehdään vielä normaalin projektin puitteissa. Näiden korjausten jälkeen toimite katsotaan valmiiksi ja toimitetuksi yhteisymmärryksessä ja takuu astuu voimaan.

Jokainen tuotteemme on asiakkaalle erikseen räätälöity toiminnallinen kokonaisuus. Se eroaa merkittävästi perinteisestä massatuotetusta kuluttajatuotteesta, jonka toiminnallisuudet ja laadunvalvonta on tarkkaan dokumentoitua ja hallittua. Ketterässä kehitysmallissa on mahdollista muuttaa komponentin ominaisuuksia ja suunnitelmia kesken hankkeen. Tästä syyystä toimitteen laatuasioita ja toiminnallisuutta tarkastellaan yhdessä asiakkaan kanssa hankkeen aikana ja kun olemme yhtä mieltä siitä, että tuote on valmis se voidaan ottaa käyttöön.

Jos kuitenkin käyttöönotossa tämän jälkeen ilmeneekin ongelmia tuotteessa, toteutunut riski on yhteinen ja veloitamme korjauksesta vain puolet. Muussa tapauksessa joutuisimme ottamaan merkittävästi tiukemman roolin tuotteen hyväksymistestauksessa ja mahdollisessa takuumäärittelyssä uusien tai muutettujen toiminnallisuuksien vuoksi mikä tarpeettomasti aiheuttaisi viivästystä ja lisäkustannuksia aina jokaisessa hankkeessa.

Kyllä voit. On yleistä, että esim suuryrityksillä laskutusmalli ja maksuehdot ovat tilaajan järjestelmiin yhdenmukaiset. Nämä tulee säätää kuntoon asiakkuutta aloittaessa.

Tällä tarkoitetaan sitä, että jos käyttöönoton jälkeen toteutetussa komponentissa tai kokonaisuudessa havaitaan liiketoimintalogiikkaan tai muihin ulkoisiin asioihin liittyviä ongelmia, takuu ei koske sellaisia asioita vaan ne ovat normaalia jatkokehitystä tuotteelle. Ne eivät ole vikoja itse toteutuksessa. Tuotetta parannetaan iteraatioissa tehtyjen havaintojen pohjalta.

Sopimuspohja pyrkii kattamaan sekä isot toteutuskokonaisuudet että pienet komponenttien jatkokehitykset. Tästä syystä puitesopimuksen kieli ja sisältö on tarkoituksella varsin minimalistinen. Mikä tahansa toteutuskomponentti, sivusto, lisäosa tai muu kokonaisuus on valmis siinä kohtaa kun se on otettu tuotantokäyttöön tai toimitettu muulla tavoin asiakkaalle. Tämän jälkeen seuraa muutaman viikon hyväksymistestauksen vaihe minkä jälkeen annetaan toimitukselle asiakkaan loppuhyväksyntä. Loppuhyväksyntää pidetään projektin päätepisteenä minkä jälkeen alkaa takuu.