Millaiselle verkkokaupalle WooCommerce sopii?

Tässä blogissa syvennymme WooCommerce-verkkokauppaan ja sen ominaisuuksiin. Lukemalla blogin saat hyvän yleiskuvan WooCommerce-alustan ominaisuuksista, kenelle se sopii sekä millainen on verkkokaupan kulurakenne.

ERP on jatkuva prosessi – miksi ja miten jatkokehittää ERPiä?

Tässä artikkelissa pureudumme ERP-järjestelmän jatkuvan kehityksen ytimeen – käsittelemme miksi ERP-järjestelmän jatkokehittäminen on tärkeää, miten jatkokehitysprosessi toimii sekä mitä hyötyjä jatkokehitys tuo yrityksellesi. ERP-järjestelmän jatkokehitys tulisi huomioida jo projektivaiheessa Onnistuneen…

Verkkopalvelun elinkaari – miksi se on tärkeää ottaa huomioon?

Lähes joka yrityksellä on vähintään verkkosivut, lisäksi yrityksellä voi olla verkkokauppa, asiakasportaali tai jokin muu verkkopalvelu. Jokaisella edellämainituista erilaisista verkkopalveluista on oma elinkaarensa. Tässä blogissa käymme läpi verkkopalvelun elinkaareen vaikuttavia…

Miten ERP-järjestelmä tukee yrityksen kasvua?

Oikein käytettynä ERP-järjestelmä automatisoi ja tehostaa työntekoa sekä tuo läpinäkyvyyttä, jolloin voidaan seurata ja analysoida toimintaa ja sitä kautta tehdä oikeita päätöksiä, jotka auttavan yritystä kasvussa.
Kehittäjä tekee töitä näyttöjen ääressä

Verkkokaupan toteutusvaiheessa siirrytään piirustuspöydältä sorvin ääreen

Verkkokaupan laadukas toteutus vaatii toimivia työkaluja sekä kehittäjän asiantuntemusta. Toteutusvaiheen aikana kehittäjät rakentavat verkkokauppaa sovittaen suunnitelmaa yhteen todellisuuden kanssa. Asiakas pääsee seuraamaan verkkokaupan rakentumista, tekemään linjanvetoja ja kokeilemaan käyttöliittymää. Lisäksi…

Onnistuneen ERP-projektin kulmakivet – katso 6 keskeistä tekijää

ERP-projektit eivät ole hankalasta maineestaan huolimatta rakettitiedettä. Niiden onnistuminen vaatii loppupeleissä muutaman kriittisen tekijän huomioimista ja pitkäjänteistä työskentelyä. Tässä blogitekstissä käymme läpi, mitkä tekijät luovat edellytykset ERP-projektin onnistumiselle. Määritä tuoteomistaja…

Verkkopalvelun saavutettavuus lisää kaikkien käyttömukavuutta

Verkkopalvelun tavoitteena on olla yhdenvertainen ja helppokäyttöinen sen kaikille käyttäjille. Käytännössä tämä tarkoittaa verkkopalvelua tai -sivustoa, jota mahdollisimman moni ihminen pystyy käyttämään itsenäisesti. Saavutettavuus on siis verkkopalvelujen esteettömyyttä, ja siihen…